Група Калинка

Учители:Д.Трендафилова, М.Близнакова

Пом.възпитател:Ив.Иванова

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА М ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

МОМЕНТ ОТ ОБЕДНО ХРАНЕНЕ В ГРУПА „КАЛИНКА“