ДЕТСКА ГРАДИНА № 58 „ЗВЕЗДИЦА“

Детска градина „Звездица“ се намира в най – младия квартал на град Стара Загора – „Железник“.

В нея се отглеждат, възпитават и обучават над 250 деца.

 

 

ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ

Уважаеми родители, Моля да се запознаете с текста на информираното съгласие, което всеки родител трябва да попълни при приемане на детето му в детската градина. Бланки ще има и в детската градина.