ДЕТСКА ГРАДИНА № 58 „ЗВЕЗДИЦА“

Детска градина „Звездица“ се намира в най – младия квартал на град Стара Загора – „Железник“.

В нея се отглеждат, възпитават и обучават над 250 деца.