Обществен съвет

Списък на родителите, присъствали на учредяването на Обществен съвет и Училищно настоятелство

Детска градина „Звездица“

  1. Румяна Фасулкова – I Б група (Слънчо) – 0885083020
  2. Кристина Василева – Димитрова  I Б група (Слънчо) – 0888843042
  3. Юлия Запрянова – II А група (Пчелички) – 0884227341
  4. Донка Николова-Иванова – II Б група (Детелинки) – 0878565876
  5. Цветомира Тенева-Карушкова – III А група (Калинка) – 0888412798
  6. Гергана Спасова – Яслена група (Мечо Пух) – 0895434331