ПРОЕКТ „ЕВРОПЕЙСКА ГАРАНЦИЯ ЗА ДЕТЕТО“

БЛАГОДАРИМ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ДЕТСКА ГРАДИНА 58″ЗВЕЗДИЦА“ДА УЧАСТВА В ПРОЕКТ „Европейска гаранция за детето“
ПРОЕКТ „Европейска гаранция за детето“ – Инициатива на Европейската комисия, която цели да осигури равен достъп до здравеопазване, образование, детски грижи за всички деца в Европейския съюз.