29 ЮНИ – ДЕН НА БЕЗОПАСТНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА.

0-02-05-6d2764fb7279ff874048387d5ba98c7342fb04733424a4728d26e70704081859_29bdf53ea157c9ec-1

Постоянна връзка.