Яслена група „Дребосъчета“

Мед. сестри :П.Стоянова,Й.Милева