Участие на децата от ДГ“Звездица“

Засаждане на дръвчета по проект на Гората БГ