Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви , че заявленията на децата /на хартиен носител/

родени през 2017 ще се приемат до 25 юни 2020г, при спазване на всички правила за безопастност и разпоредби.

Публикувано в .. Постоянна връзка.