ОБЯВЛЕНИЕ

Публикувано в . | Коментарите са изключени за ОБЯВЛЕНИЕ

ВАЖНО !

Уважаеми родители, МОЛЯ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ СЪС СЛЕДНАТА ЗАПОВЕД

Публикувано в . | Коментарите са изключени за ВАЖНО !

  Ансамбъл „Загоре“ на гости при децата от ДГ58″Звездица.Огромно разнообразие от мелодии, ритми и багри.

Публикувано в . | Коментарите са изключени за   Ансамбъл „Загоре“ на гости при децата от ДГ58″Звездица.Огромно разнообразие от мелодии, ритми и багри.

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Целта на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързани с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от краткосрочното им изпълнение. Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия. Чрез проекта образователната система следва да осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи. Целева група освен учениците са и педагогическите специалисти, родителите и образователните медиатори. С помощта на планирани обучения за педагогическите специалисти се цели насърчаване за придобиване и усъвършенстване на цифрови умения, използване на иновативни методи за преподаване и учене. Планирани са обучения на образователни медиатори и на родители, насочени към създаване на умения за работа с дигитални устройства и с електронни образователни платформи за търсене и използване на електронни образователни ресурси, което от своя страна допълнително би помогнало на учениците за пълноценното им участие в образователния процес.

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели са:
– Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
– Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
– Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

Детска градина №58“ Звездица „гр. Стара Загора участва вПроект BG05M20P001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“  , който е продължение на проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ след 01.07.2023 г.

Детската градина участва по Дейност 2:  Предоставяне на обща и/или допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца в предучилищното образование, вкл. на деца от Украйна и от други чужди образователни системи чрез назначаване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал .

Бяха назначени двама помощник на учителя, който подпомагаха учебния процес и спомагаха за приобщаването на децата от уязвимите групи. Активно помагаха и участваха при организацията и провеждането на педагогическия процес с децата. Съдействаха за изграждане на здравно-хигиенни навици, култура и трудови умения, навици за сън, хранене, игра, разходки и развлечения.

Разговаряха с децата спокойно, на български език, учиха ги да си помагат и да уважават възрастните, при нужда им помагаха в обличането и събличането.

Не нарушаваха и не накърняваха личното достойнство на децата.

Спазвха колегиална и професионална етика.

Получената финансова подкрепа бе в размер на 3 383,67лв.

Публикувано в . | Коментарите са изключени за Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Маратон на четенето 2024год.

МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО 2024

ДГ58“ЗВЕЗДИЦА“

„Понякога,“ каза Пух, „най-малките неща заемат най-голямо място в сърцето ти“.

Днес децата от група „Дъга“ заедно с Дани Янкова от НЧ“Настроение 2017″ гр. Стара Загора се потопиха в света на детските книжки и се разходиха из миналото на родния град.

Кака Дани със своя запленяващ разказ, запали любовта към книгата и четенето за малчуганите, защото има множество малки начини да разширите света на детето си. Любовта към книгите е най-добрият от тях.#маратончетящастаразагора2024

Публикувано в . | Коментарите са изключени за Маратон на четенето 2024год.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК СТАРА ЗАГОРА!

Всеки си има град на мечтите,

с пеещи птици, с весели хора.

Тебе аз имам град на липите,

моя прекрасна Стара Загора.

Поздрав по повод празника на град Стара Загора представиха децата от група“Слънчо“ с учители Даниела Руменова и Мая Митрева. Отличната работа на младите учители в методичното обединение на ДГ58″Звездица“!

+10

Публикувано в . | Коментарите са изключени за ЧЕСТИТ ПРАЗНИК СТАРА ЗАГОРА!

ИСКРЕНИ БЛАГОДАРНОСТИ НА ВСИЧКИ ,КОИТО СЕ ВКЛЮЧИХА С ЕНТУСИАЗЪМ В ИНИЦИАТИВАТА „СВЕТОВЕН ДЕН НА РЕЦИКЛИРАНЕТО“.

ТОЗИ СЕРТИФИКАТ СЕ ВРЪЧВА НА ВСИЧКИ ВАС !

БЛАГОДАРИМ ВИ!

Публикувано в . | Коментарите са изключени за ИСКРЕНИ БЛАГОДАРНОСТИ НА ВСИЧКИ ,КОИТО СЕ ВКЛЮЧИХА С ЕНТУСИАЗЪМ В ИНИЦИАТИВАТА „СВЕТОВЕН ДЕН НА РЕЦИКЛИРАНЕТО“.

ДЕЦА ,РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ ОТ ДГ58″ЗВЕЗДИЦА СЕ ВКЛЮЧИХА АКТИВНО В ИНИЦИАТИВАТА

„СВЕТОВЕН ДЕН НА РЕЦИКЛИРАНЕТО“

Световният ден на рециклирането е инициатива, насочена към градовете и включва училища, фирми, организации и единици хора, целяща да стимулира и демонстрира различни начини да се рециклират ежедневните отпадъци. Всички участници са символично наречени “Герои на рециклирането” (#RecyclingHeroes). Координатор на инициативата в България е сдружение BG Бъди активен(#БезОтпадъци)(@МястоБългария) и (@BG Бъди активен).

+18

Вижте анализите и рекламите

Подсилване на публикация

Всички реакции:

55

Публикувано в . | Коментарите са изключени за ДЕЦА ,РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ ОТ ДГ58″ЗВЕЗДИЦА СЕ ВКЛЮЧИХА АКТИВНО В ИНИЦИАТИВАТА

ОТКРИТИ МОМЕНТИ ПРЕД МЛАДИТЕ УЧИТЕЛИ В ДГ 58″ЗВЕЗДИЦА“

ПРОДЪЛЖАВА ИНИЦИАТИВАТА НА МЕТОДИЧНОТО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА ОТКРИТИ МОМЕНТИ ПРЕД МЛАДИТЕ УЧИТЕЛИ.

ПРАКТИКАТА Е НАЙ – ДОБРИЯ УЧИТЕЛ!

ГРУПА ПЧЕЛИЧКИ С УЧИТЕЛИ Г-ЖА АТАНАСОВА И Г-ЖА НИКОЛОВА

Публикувано в . | Коментарите са изключени за ОТКРИТИ МОМЕНТИ ПРЕД МЛАДИТЕ УЧИТЕЛИ В ДГ 58″ЗВЕЗДИЦА“

коледните меденки на група дъга

Публикувано в . | Коментарите са изключени за коледните меденки на група дъга

НЯМА НИЩО ПО-ХУБАВО ОТ ЕДИН ВЪЛШЕБЕН МИГ С ДЕЦАТА!

РОДИТЕЛИТЕ И ДЕЦАТА ОТ ДГ“ЗВЕЗДИЦА“ПРЕТВОРИХА ДАРОВЕТЕ НА ЕСЕННАТА ПРИРОДА В ПРЕКРАСНА ИЗЛОЖБА ОТ БАГРИ,ИДЕИ И МАКЕТИ .ПРЕКРАСНА ПРИКАЗКА С ГЕРОИ СКРИТИ В ГОРСКИ КЪЩИЧКИ И ПРИЧУДЛИВИ СЪЗДАНИЯ СЪТВОРЕНИ С МНОГО ЛЮБОВ!

ОЧАРОВАНИЕ, РАДОСТ И ПРИЯТНИ ЕМОЦИИ ОСТАНАХА В СЪРЦАТА НА ГОСТИТЕ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ОТ ОБЛАСТ ВРАЦА, КОИТО ДНЕС ПОСЕТИХА ДГ№58″ЗВЕЗДИЦА“

Публикувано в . | Коментарите са изключени за НЯМА НИЩО ПО-ХУБАВО ОТ ЕДИН ВЪЛШЕБЕН МИГ С ДЕЦАТА!

29 ЮНИ – ДЕН НА БЕЗОПАСТНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА.

Детска градина 58″Звездица“ се включи в инициативанта на община Стара Загора по повод 29 юни – Ден на безопасността на движението по пътищата.

Организираха се игри на двора и изложба с рисунки по темата.

Публикувано в . | Коментарите са изключени за 29 ЮНИ – ДЕН НА БЕЗОПАСТНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА.