Мисия и визия

Мисия

Осигуряване на предметно – пространствена среда, в която децата се чувстват добре, получават обич, качествено обучение, индивидуален подход, а родителите – спокойствие и сигурност.

Визия

Утвърждаване на детската градина като конкурентно – способна, любимо място за децата, осигуряващо равен шанс до качествено образование и целенасочена подготовка за училище.