За нас

Детска градина „Звездица“ се намира в най–младия квартал на гр. Стара Загора – „Железник“. В нея се отглеждат,възпитават и обучават над 250 деца,разпределени по възрастов признак в седем групи в детската градина, една група с деца от яслена възраст и една изнесена смесена група в съседното село Богомилово.

Детската градина е отворила врати през 1989 година и бързо става притегателен център за деца и родители. Има добре изградена и съхранена материална база – вълшебен свят за малките „звездички“.

Намира се в близост до училището в квартал „Железник“. Педагозите са висококвалифицирани, със своите професионални постижения и опит активно участват в квалификационни форми на Общинско, Областно и Национално ниво. Много са престижните грамоти и награди за постигнати резултати за активна работа с Настоятелството на родителите, за допълнителните дейности по музика и танци, за работата със СНЦ „Зелени Балкани“ и Спасителен център за диви животни.