Екип

Директор :

Г-жа Г.Стрезева

Учители:

Група „ДЪГА“ – Б.Токмакова,Н.Иванова

Група“МАРГАРИТКИ“- Д.Герджикова,М.Димова

Група“СЛЪНЧО“ – Цв.Димитрова , М.Митрева

Група “ ДЕТЕЛИНКИ“- Н.Вълканова, Т.Узунова

Група“МЕЧО ПУХ“- П.Крумова , М.Йоргова

Група“ЗВЪНЧЕ“-П.Кралева , Кр.Искърова

Група“КАЛИНКИ“- М.Близнакова , Д.Трендафилова

Група“ПЧЕЛИЧКИ“- Кр.Атанасова, Хр.Николова

Смесена група ф.Богомилово – Група „УСМИВКИ“- Ив.Иванова , Ел.Желязкова

Пом. възпитатели :

Д.Димитрова,Кр.Атанасова,Зл.Колева,Н.Стоянова,Ант.Жорова,Ив.Иванова,М.Денкова,Н.Мурат,Т.Кадънкова,П.Иванова,Г.Трифонова

Мед.сестри:

Д.Вичева

Яслени групи:

П.Стоянова

М.Няголова