Други групи

Смесена група УСМИВКИ – село Богомилово

Учители :Ив.Валентинова, Ел.Желязкова
пом. възпитател Станка Кадънкова.

Клипа е изработен от г-жа М.Колева

Музикален педагог в ДГ58 Звездица

Взаимодействие в електронна среда

месец ДЕКЕМВРИ 2020