Други групи

Подготвителна Група – А

старши учители Надежда Иванова, Бистра Желева,
пом. възпитател Димка Георгиева

Подготвителна Група – Б

старши учители Диана Герджикова, Дора Иванова,
пом възпитател Павлина Желязкова

Смесена група село Богомилово

старши учители Мария Петрова, Надя Вълканова,
пом. възпитател Станка Кадънкова.

Яслена група

мед сестри Стоянова, Николова,
пом. възпитател Светла Танева