Група Слънчо

Учители Цв .Димитрова , М. Митрева

Пом.възпитател :