Група Маргаритки

Учители Д.Герджикова,М.Димова

Пом възпитател:Зл.Колева

МОМЕНТ ОТ ОБЕДНО ХРАНЕНЕ В ГРУПА „МАРГАРИТКИ“