Група Маргаритки

Учители Д.Герджикова,М.Димова

Пом възпитател:Зл.Колева