Група Детелинки

Учители : Н.Вълканова , Т.Узунова

Пом.Възпитател:Кр.Атанасова