Група Детелинки

Учители : Н.Вълканова , Т.Узунова

Пом.Възпитател:Кр.Атанасова

Взаимодействие в електронна среда

МОМЕНТ ОТ ЗАКУСКА В ГРУПА „ДЕТЕЛИНКИ“

декември 2020

Песен за формите на група „Маргаритки“